ŚLĄSKI

Marsz Mocy

BIESZCZADZKI

Marsz Mocy

.

Projekt Marsz Mocy – po Siłę i Sprawczość to cykl Marszów na rzecz wzmacniania siły i odporności psychicznej nastolatków, które Fundacja Marka Kamińskiego wraz
z trzema Liderami wypraw ekstremalnych, a jednocześnie społecznikami organizuje
w roku szkolnym Marsze Mocy w różnych regionach Polski.

Wierzymy, że w każdym młodym człowieku jest siła i potencjał, do pokonywania barier, ograniczeń i przeciwności jakie napotyka w niepewnym i nieprzewidywalnym świecie.

MARSZ MOCY W LICZBACH

0

Marszów Mocy

0

uczestników

0

zebrane fundusze ogółem

0

dzieci w Centrach Mocy LifePlan Academy

LIFEPLAN ACADEMY

Nasz program powstał w oparciu o plan przygotowań mentalnych i fizycznych Marka Kamińskiego i Jaśka Meli w 2004 roku, podczas bezprecedensowej wyprawy na oba bieguny Ziemi. Pragniemy Ciebie zaprosić byśmy Razem pomogli młodym ludziom dotrzeć na ich bieguny odporności.
By odzyskali poczucie pewności siebie, wiary we własne możliwości i swoją sprawczość.

Dzięki autorskiemu programowi profilaktyczno-motywacyjnemu LifePlan Academy, pomagamy od 6 lat dzieciom i młodzieży na całym świecie kształtując w nich umiejętność odkrywania swoich marzeń, stawiania sobie celów, planowania ich realizacji i radzenia sobie z napotkanymi porażkami a także mądrego wykorzystania osiąganych sukcesów.

DOŁĄCZ DO

SPOŁECZNOŚCI

MARSZÓW

Idąc z nami, przede wszystkim wspierasz objęcie pomocą 1000 dzieci w Mazowieckim. Wspólnie damy im możliwość na poprawę jakości swojego życia, wzmocnienie swojej odporności psychicznej i znalezienie Mocy w sobie!

Dołóż swoją cegiełkę do

Mazowieckiego Centrum Life Plan Academy:

Możesz wpłacić dowolną kwotę na: https://pomagam.pl/dhfdgf

ZNAJDŹ NAS:

@FundacjaMarkaKamińskiego

@FundacjaMarkaKamińskiego

@FundacjaMarkaKamińskiego

@FundacjaMarkaKamińskiego

@LifePlanAcademy

Chcesz nawiązać współpracę? Napisz wiadomość na fundacja@kaminski.pl